Saturday, October 16, 2010

தங்க சுரங்கம்


 

இந்திய புவியியல் வல்லுனர்கள்..தங்களது தீவிர ஆராய்ச்சியின்
முடிவில் கேரளாவில் தங்கம் அதிக அளவில் இருப்பதாக
கண்டறிந்துள்ளார்கள்..
இதை NASA வும் உறுதிபடுத்தியிருப்பது
கூடுதல் செய்தி...
 இதில் உள்ள முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால்..
இந்த மாநிலத்தில் புதைந்திருக்கும் தங்கத்தை
எடுக்க....
சுரங்கம் தோண்ட தேவையில்லை..
ஆள் பலம் தேவையில்லை...
பண பலம் தேவையில்லை..
அரசு அனுமதியும் தேவையில்லை..

தேவையான தகுதி ஒன்றே ஒன்றுதான்....
ஆணாக இருக்கவேண்டும்..


செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான்..

Kerala Matrimonial
- ல் இன்றே உங்கள்
பெயரை பதிவு செய்திடுங்கள்...

அதிர்ஷ்டம் உங்களை அழைக்கிறது..

No comments:

Post a Comment